Hoạt động nhà sản xuất

Thông báo Yêu cầu quảng bá sản phẩm đúng quy định

Thông báo Yêu cầu quảng bá sản phẩm đúng quy

Thông báo hiệu chỉnh thông tin và thu hồi sản phẩm

Thông báo hiệu chỉnh thông tin và thu hồi sản

Hera SlimFit tham dự Casting Shark Tank 2019

Với sức mệnh đem Hera Slimfit phục vụ hàng triệu

Thông báo chuyển địa điểm sản xuất

Hera Milk Thông báo chuyển địa điểm sản xuất

HTV9 làm phóng sự về nhãn hàng Hera SlimFit

Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV9) làm

Sữa Hera SlimFit vinh danh hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019

Ngày 20/02/2019 tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần

Báo Sài Gòn Tiếp Thị phỏng vấn SagoFood

Ngày 20/02/2019 tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần